🛩 ۲ فروند دیگر از هواپیماه

184

🛩 ۲ فروند دیگر از هواپیماهای جدید خریداری شده توسط هما از نوع ATR72-600 که امروز وارد کشور شدند تحت پوشش بیمه کامل بدنه، مسئولیت ثالث و سرنشین

ویدئو های بیشتر