🎥صفحه اینستاگرام سرلشکر قاسم #سلیمانی با انتشار کلیپی نوشت:

108

🎥صفحه اینستاگرام سرلشکر قاسم #سلیمانی با انتشار کلیپی نوشت:

🔺یک وقت، هدف، جای دیگری است، انسان می‌گوید این خطر به ما چه!
⚠️اما هدفِ #داعش

ویدئو های بیشتر