گل چهارم چلسی به استوک سیتی توسط ویلیان از روی نقطه پنالتی در دقیقه 72

75

گل چهارم چلسی به استوک سیتی توسط ویلیان از روی نقطه پنالتی در دقیقه 72
چلسی 4 - استوک سیتی 0

ویدئو های بیشتر