🎥حاج قاسم مزد زحماتش را از داعشی‌های وطنی گرفت

53

🎥حاج قاسم مزد زحماتش را از داعشی‌های وطنی گرفت

🔺آشوبگران تصاویر حاج قاسم سلیمانی را پاره کردند!
#سیاسی

ویدئو های بیشتر