📣🔴دو نفر در درگیری دیشب شهر دورود لرستان کشته شدند + توضیحات معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان + فیلم

90

📣🔴دو نفر در درگیری دیشب شهر دورود لرستان کشته شدند + توضیحات معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان + فیلم

🔹منبع:صداوسیمای لرستان

🔴 خ

ویدئو های بیشتر