🎥 #ببينيد 📛گزارش صداوسیما از موج سواری دشمنان نظام و انقلاب از تجمعات مردم در برخی شهر ها

186

🎥 #ببينيد 📛گزارش صداوسیما از موج سواری دشمنان نظام و انقلاب از تجمعات مردم در برخی شهر ها

🔴 #تلخند_سیاسی‌اجتماعی 👇

ویدئو های بیشتر