🎥 #ببینید 📛هم اکنون برگزاری نماز جماعت مقابل سر در دانشگاه تهران توسط دانشجویان انقلابی

151

🎥 #ببینید 📛هم اکنون برگزاری نماز جماعت مقابل سر در دانشگاه تهران توسط دانشجویان انقلابی

👈 به دلیل اینکه از #مطالبات_به_حق مردم سوءاستفاده

ویدئو های بیشتر