🖥 تذکر حضوری و پُرمعنای کمتر دیده شده امام خامنه‌ای عزیز به اعضاء هیئت دولت

48

🖥 تذکر حضوری و پُرمعنای کمتر دیده شده امام خامنه‌ای عزیز به اعضاء هیئت دولت

اخبار لحظه‌ای #تهران 👇

ویدئو های بیشتر