📺ببینید|امام جمعه آمل در اقدامی قابل تحسین با حضور در جمع مردمی که مطالبه اصلاح وضعیت اقتصادی دارند، سخنرانی و پای درد و دل مردم نشست.

116

📺ببینید|امام جمعه آمل در اقدامی قابل تحسین با حضور در جمع مردمی که مطالبه اصلاح وضعیت اقتصادی دارند، سخنرانی و پای درد و دل مردم نشست.

ویدئو های بیشتر