🎥هم اکنون/ اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به سیاست های اقتصادی دولت

200

🎥هم اکنون/ اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به سیاست های اقتصادی دولت

🔹️تورم،گرانی پاسخ‌گو باش روحانی
#اجتماعی

ویدئو های بیشتر