نابغه 10 ساله ایرانی که مخترع و طراح مفهومی خودروست و از شرکت تسلاو و ولوو پيشنهاد دارد!

123

نابغه 10 ساله ایرانی که مخترع و طراح مفهومی خودروست و از شرکت تسلاو و ولوو پيشنهاد دارد!

▪️حسين عطايي 15 اختراع دارد و استاد دانشگاه است!

📡

ویدئو های بیشتر