گزارش صداوسیما که نظر مردم رو درباره فیلتر تلگرام می‌پرسید و همه خوشحال و راضی بودن، یادتونه؟

75

گزارش صداوسیما که نظر مردم رو درباره فیلتر تلگرام می‌پرسید و همه خوشحال و راضی بودن، یادتونه؟

حالا این گزارش که به صورت مستقل تهیه شده رو بب

ویدئو های بیشتر