🎥 بغض «شهرزاد کمال‌زاده» روی آنتن زنده تلویزیون از تبعیض‌ها

116

🎥 بغض «شهرزاد کمال‌زاده» روی آنتن زنده تلویزیون از تبعیض‌ها

🔹چون صورتم را عمل زیبایی نکردم به من نقش‌های شیک نمی‌دهند و بیشتر نقش زنان

ویدئو های بیشتر