🔻دوتا خبر خوش👇

127

🔻دوتا خبر خوش👇

طبق گفته مسئولین:

🔹بنزین سال ۹۷ گران نمی‌شود.

🔸قیمت نان افزایشی نخواهد داشت.

🆔 💯

ویدئو های بیشتر