🎥دفن شدن ماشین‌ها در طوفان برفی

103

🎥دفن شدن ماشین‌ها در طوفان برفی

🔹سرما و یخبندان در ماساچوست آمریکا باعث توقف زندگی شهروندان شده است.

ویدئو های بیشتر