🎥هم‌اکنون؛ وضعیت سرپل ذهاب پس از زمین لرزه ۵.۱ ریشتری

190

🎥هم‌اکنون؛ وضعیت سرپل ذهاب پس از زمین لرزه ۵.۱ ریشتری

ویدئو های بیشتر