🎥 پسر ۱۰ ساله ایرانی که مخترع و طراح مفهومی خودروست و شرکت تسلا و ولوو دنبال او هستند

4

🎥 پسر ۱۰ ساله ایرانی که مخترع و طراح مفهومی خودروست و شرکت تسلا و ولوو دنبال او هستند

🔹حسین ۱۵ اختراع و حکم مشاوره سخنگوی دولت را دارد و به

ویدئو های بیشتر