❌هُل دادن داور توسط شجاع خلیل‌زاده

41

❌هُل دادن داور توسط شجاع خلیل‌زاده

⛔️طبق قانون رونالدو ۵ جلسه محروم شد اما ما مطمئن هستیم شجاع خلیل‌زاده هیچ وقت محروم نمی‌شود.

🆔

ویدئو های بیشتر