🎥گزارشی از اقدامات قرارگاه امام رضا(ع) و اتفاقات هفته گذشته در مناطق زلزله زده استان #كرمانشاه

85

🎥گزارشی از اقدامات قرارگاه امام رضا(ع) و اتفاقات هفته گذشته در مناطق زلزله زده استان #كرمانشاه


ویدئو های بیشتر