✅ آیا انتقاد از رهبری ممنوع است؟

94

✅ آیا انتقاد از رهبری ممنوع است؟

❌ استاد رحیم پور می گوید در محضر رهبری انتقادات ارائه کرده است!

#حتما_ببینید

🆘

ویدئو های بیشتر