🎥 پرویز پرستویی: وقتی می‌بینم هزار انگ به این مردم می‌چسبانند، ناراحت می‌شوم /واقعا در این چند ماه اخیر مردم ما فتنه‌گر بودند!؟

72

🎥 پرویز پرستویی: وقتی می‌بینم هزار انگ به این مردم می‌چسبانند، ناراحت می‌شوم /واقعا در این چند ماه اخیر مردم ما فتنه‌گر بودند!؟

ویدئو های بیشتر