صحبتهای شنیدنی پرویز پرستویی در خصوص اعتراضات چند روز اخیر در ایران...

182

صحبتهای شنیدنی پرویز پرستویی در خصوص اعتراضات چند روز اخیر در ایران...
حالم این روزا خوب نیست..
آیا این ملت فتنه گر بودند؟
آیا این مردم اغتشاش

ویدئو های بیشتر