❄️زمین، عروس شد و آسمان به حرف آمد!

9

❄️زمین، عروس شد و آسمان به حرف آمد!

❄️چه شادباشی از این خوب‌تر که برف آمد؟!

🔹علیرضا بدیع


👈💯

ویدئو های بیشتر