🍁🍂

159

🍁🍂

صبـح
بـخـيـرهـايـت را

فـقـط در گـوش
مـن بـریـز

مـن بـا صـبـح
بـخـیـر تـو

عـاشـقـتـر
مـے شـوم

❤️صـبـحـتـون عــاشـقـانـہ❤️


🍂

ویدئو های بیشتر