کار تیمی زیبا و پاس گل فوق العاده‌ی مسعود شجاعی در دیدار امشب آاک آتن و پانتلیکو

1

کار تیمی زیبا و پاس گل فوق العاده‌ی مسعود شجاعی در دیدار امشب آاک آتن و پانتلیکو

این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود آاک به پایان رسید

صرفا ج

ویدئو های بیشتر