🎬 #توییت_نما | 🔻۹۶/۱۰/۲۰🔺

15

🎬 #توییت_نما | 🔻۹۶/۱۰/۲۰🔺

✅ مهمترین توییت های روز را از بخش #توییت_نما روزانه دنبال کنید

💢 موضوع امروز: #تقاص_میگیریم

🔺منبع: #خبر_ویژه

ویدئو های بیشتر