ظریف در مسکو:بعید می‌دانم ترامپ هنوز هم اطلاع داشته باشد چه می‌خواهد بکند

76

ظریف در مسکو:بعید می‌دانم ترامپ هنوز هم اطلاع داشته باشد چه می‌خواهد بکند

جامعه جهانی در برابر هر اقدام خلاف برجامی آمریکا ایستادگی کند

صر

ویدئو های بیشتر