🎧

184

🎧
جاده، پایِ پیاده
منم و آخرِ خط و یه دوستی ساده
اشکام نمیشه پنهون..
دوباره بغضمو میشکنه نم نمِ بارون...
جاده، پازل باند🌧💔

ویدئو های بیشتر