💅 برای جلوگیری از شکننده شدن ناخن ها، بویژه در هوای سرد؛

162

💅 برای جلوگیری از شکننده شدن ناخن ها، بویژه در هوای سرد؛
ناخن‌هایتان را #چرب نگه دارید.

#مراقبت_از_ناخن
#Gif
🆔
🗣

ویدئو های بیشتر