سلام روز دوستان بخیر
تعدادی کایوت که از سگسانان قاره امریکای شمالی و کلا در قاره های سرد شمالی زیست میکنند به گرگی که اونم متعلق به امریکای شمالی هست حمله کرده و سعی در شکار اون دارند
همانطور که گرگ ها کایوت ها را شکار و میخورند این خصلت در کایوت ها هم هست که اگر تعدادشون زیاد و گرگی را تنها پیدا کنند به اون حمله و شکار و از گوشتش تغذیه میکنند
بوفالو ها یا گاومیش های کوهان دار نیز یکی دیگه از ساکنان قاره امریکای شمالی هستند که به دلیل شکارهای بی رویه توسط انسان ها تعدادشان به شدت کاهش پیدا کرده و آنها نیز در زنجیره غذایی گله گرگ ها همیشه هستند
در این صحنه گرگ با اینکه تنها هست اما کایوت ها میترسند بهش حمله کنند ضمن اینکه قد و اندازه و بزرگی گرگ کاملا مشهوده
گرگ ها در فصل زمستان بصورت گله ای زندگی و شکار میکنند و هرچه سر دسته اونا که همون گرگ آلفا هست در راهنمایی کردن دسته گرگ ها برای شکار باتجربه تر عمل کنه اونا در شکار کردن موفق تر هستند
ممنون از عزیزان
@hayat_vahsh._ir
0 ثانیه
سلام روز دوستان بخیر تعدادی کایوت که از سگسانان قاره امریکای شمالی و کلا در قاره های سرد شمالی زیست میکنند به گرگی که اونم متعلق به امریکای شمالی هست حمله کرده و سعی در شکار اون دارند همانطور که گرگ ها کایوت ها را شکار و میخورند این خصلت در کایوت ها هم هست که اگر تعدادشون زیاد و گرگی را تنها پیدا کنند به اون حمله و شکار و از گوشتش تغذیه میکنند بوفالو ها یا گاومیش های کوهان دار نیز یکی دیگه از ساکنان قاره امریکای شمالی هستند که به دلیل شکارهای بی رویه توسط انسان ها تعدادشان به شدت کاهش پیدا کرده و آنها نیز در زنجیره غذایی گله گرگ ها همیشه هستند در این صحنه گرگ با اینکه تنها هست اما کایوت ها میترسند بهش حمله کنند ضمن اینکه قد و اندازه و بزرگی گرگ کاملا مشهوده گرگ ها در فصل زمستان بصورت گله ای زندگی و شکار میکنند و هرچه سر دسته اونا که همون گرگ آلفا هست در راهنمایی کردن دسته گرگ ها برای شکار باتجربه تر عمل کنه اونا در شکار کردن موفق تر هستند ممنون از عزیزان @hayat_vahsh._ir
vahsh2
893 نمایش   ۲ روز پیش
بیشتر
بیشتر
دریافت اپلیکیشن کلیپیکس نسخه موبایل